Zavičajna nastava kao dio školskog kurikuluma

Na Festivalu zavičajnosti koji je održan u Pazinu predstavljeni su rezultati dvogodišnjega rada na projektu Zavičajne nastave. To je prva prezentacija projekta u kojemu je sudjelovalo 16 istarskih srednjih škola.

Radilo se na pripremi prijedloga projekta zavičajne nastave i uklapanja takvih sadržaja u školski kurikulum. Član radne skupine i ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu Josip Šiklić ističe kako je riječ o značajnom projektu kojim se čuvaju vrijednosti zavičaja.

Vino u kulturi i tradiciji Bujštine, Srednjovjekovna Istra i  Nalazišta amfora na istočnoj obali Istre samo su neke od tema koje su predstavili učenici istarskih srednjih škola.

Po proceduri usvajanja školskih kurikuluma te godišnjih planova i programa rada, škole koje su se prijavile za provedbu projekta, Istarska županija financirala je s deset tisuća kuna.