Previjališta za bebe na dječjim igralištima u Osijeku

U Osijeku je počeo projekt postavljanja stolova za previjanje beba na dječjim igralištima, a prvi su stolovi postavljeni na igralištu na Zrinjevcu. Ujedno se time potiče i promovira dojenje na javnim mjestima.

Postavljanjem ovih stolova, osječki Unikom i Grad Osijek nastoje unaprijediti kvalitetu života najmlađih stanovnika i njihovih majki, a prioritet će imati igrališta koja u blizini nemaju nikakve objekte. Kako bi potaknuli građane na korištenje stolova za previjanje, u akciji su sudjelovali i učenici osječke Medicinske škole. Dok su djelatnici patronažne službe Doma zdravlja  Osječanima su dijelili promidžbene materijale koji potiču na dojenje na javnim mjestima.