Vatrogasna vježba u Parku prirode Kopački rit

Što se događa kada se sudare dva osobna vozila i pritom bukne požar, koji se počne širiti prema parku prirode? Na to je pitanje pokušala odgovoriti državna vatrogasna vježba u Baranji 'Kopački rit 2017.', u kojoj su osim vatrogasaca sudjelovali pripadnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vojska, policija, Crveni križ i Civilna zaštita.

Prema scenariju vježbe, zbog katastrofalnog požara na nepristupačnom i minski sumnjivom terenu županijska je vatrogasna zajednica od Državne uprave za zaštitu i spašavanje zatražila pomoć u zrakoplovnim i kopnenim snagama. Kao dio vježbe napravljeni su planovi i krenulo se u akciju spašavanja i gašenje požara, i to uz pomoć zračnih i dodatnih kopnenih snaga. Na temelju iskustva s prethodnih stvarnih intervencija, vatrogasci ističu da je ovo područje nepristupačno, močvarno i dijelom minski sumnjivo te puno lako zapaljive trske. U vježbi je sudjelovalo stotinjak ljudi. Njome se željela provjeriti koordinacija zračnih snaga Ministarstva obrane i kopnenih snaga vatrogasnih postrojbi, Crvenog križa i Civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Ova je vježba dobra priprema za protupožarnu sezonu i na kopnu i na moru.