U eko centru Zlatna Greda obilježeno 25 godina EU LIFE programa

Kako poboljšati ponudu, razviti dodatne sadržaje i privući veći broj turista, važno je i gospodarstvenicima u Baranji. No tu se javlja još jedno pitanje - kako sačuvati prirodne ljepote. Eko centar Zlatna Greda obilježio je 25 godina jednog takvog sustavnog europskog projekta za zaštitu prirode.
Ekološko-edukativnim radionicama za djecu iz Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje te predstavljanjem programa obilježeno je dugogodišnje sustavno djelovanje na očuvanju jedinstvene europske prirodne baštine. U 25 godina programom LIFE sufinancirano je više od 4 tisuće projekata. 'Program se temelji na financiranju programa koji se bave direktnim rješavanjem problema u području okoliša i klime. Promovira najbolju praksu i inovativna rješenja koja bi onda doprinijela rješavanju tih problema, kako u zakonodavstvu EU-a tako i politikama na tom području.', rekla je Dunja Jusufovski iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

'Obilježavamo ulazak u drugu godinu  projekta Drava life, ali i 25 godina od donošenje Direktive o staništima life programa na razini EU. To je jedini financijski instrument koji financira isključivo zaštitu okoliša i zaštitu prirode', dodao je Jasmin Sadiković. Tako će se na 310 riječnih kilometara Drave, i to od Varaždina do Podravskih Podgajaca, obnavljati 7 pilot-područja koja su smještena u 5 različitih županija. Osim što će se time poboljšati stanje rijeke i biološke raznolikosti, radit će se i na obrani od poplava. Revitalizacija staništa, obnova starih vodotoka, istraživanje flore i faune te postavljanje poučnih staza dio su aktivnosti.