URIHO-vi dizajneri osmislili novi zagrebački suvenir - Purgericu i Purgera

U ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poznatijoj kao URIHO osmilili su novi zagrebački suvenir – purgericu i purgera.

Mnogi suveniri izlaze iz pogona URIHO-a, a Purgera i Purgericu su vrlo vješti radnici s veseljem prihvatili i prionuli izradi svih predmeta na kojima se nalaze. Oni su ruke koje izrađuju ovaj novi zagrebački suvenir, a dizajn su osmislili URIHO-vi dizajneri.

Pa tako 'Purger' nosi šestinsku nošnju, s karakterističnim crnim šeširom s malim obodom i trobojnicom, dok je 'Purgerica' u prigorskoj nošnji s rupcem na glavi te pregačom. Motive 'Purgera' i 'Purgerice' zaštitili su kod Hrvatskog zavoda za intelektualno vlasništvo, a otisnuli su ih na majice, pregače, magnete, keramičke predmete, kišobrane...

Turisti, ali i Zagrepčani lijepo su prihvatili ovaj novi suvernir jer je drukčiji. I dok domaćima ne treba objašnjenje tko su likovi ove suvenirske priče, turisti sa zanimanjem poslušaju objašnjenje.

Svi oni koji kupe suvenire s likom Purgera ili Purgerice u galerijsko prodajnom prostoru URIHO-a u centru Zagreba pridonijeti će izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom i jačanju njihove socijalne uključenosti.