Pomoćnici u nastavi

Krajem školske godine završavaju projekti putem kojih su mnogi učenici imali osigurane pomoćnike u nastavi. Onaj varaždinski zove se 'Positiva' i  zahvaljujući njemu, 38-ero osnovnoškolaca imalo je svog pomagača. 

Oni su im desna ruka, pomažu im u onome što ne mogu napraviti sami i  bez njih bi im bilo nemoguće pratiti redovitu nastavu. A upravo je to djeci s teškoćama u razvoju itekako važno jer je integracija u redovit sustav odgoja i obrazovanja osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta.

U varaždinskim gradskim osnovnim školama projektom Positiva osigurano je 35 pomagača u nastavi. S obzirom na to da su potrebe bile veće, grad  je sam osigurao još 8, te dodatnih 15 za vrtićku djecu, buduće učenike. Sedam godina sustavno osiguravaju takvu potporu učenicima, roditeljima i školama, a već su spremni za dolazeću školsku godinu.

Projekti kojima se sada osiguravaju pomoćnici u nastavi traju jednu godinu, što znači nove prijave i čekanje na odobrenje svake godine iznova. Prema nekim bi se najavama, trajanje projekta moglo produljiti na čak četiri godine, što bi olakšalo situaciju svima - djeci i roditeljima, ali i asistentima i školama.