'Volio sam jaka pića, jake emocije i samo ono što je teško'

U povodu 30. godina od smrti slikara, crtača, grafičara, kipara i pjesnika Alberta Kinerta, u galeriji AZ Hrvatske kulturne zaklade i Hrvatskog Slova u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu otvorena je izložba Kinertovih radova. Izložba je otvorena do kraja lipnja pa se možete uvjeriti u snagu i originalnost Alberta Kinerta čije djelo još nije do kraja istraženo.

'Volio sam jaka pića, jake emocije i samo ono što je teško', o sebi je rekao Albert Kinert, slikar, grafičar, kipar, pjesnik, profesor. Uz izložbu je objavljeno i ponovljeno izdanje njegove zbirke poezije - Psovka od ljubavi. Čitajući i gledajući, najbolje upoznajemo autora velike snage i originalnosti, strasti i dubine, tako svjesnog konačnosti fizičke egzistencije, a tako željnog svega što život pruža.
Izložena platna slikana su 80-ih godina, a tu su i četiri bakropisa. 'Pisanje ili risanje samo je na svoj način disanje', govori slikar o sebi. Albert Kinert povezao je tašizam i dripping slikarstvo s figuracijom jer je postmoderna vratila figuru. Kinertova platna su na rubu da ih vidimo kao apstraktna, no samo izdaleka. Jasni likovi kafkijanski se preobražavaju. Moglo bi se reći i da je avangardni slikar jer likovi lebde u bestežinskom stanju, nema horizonta, poput kaosa i zemaljsko-svemirske razine prisutnih u današnjem slikarstvu. Djelo jednog od naših najvećih autora, ne samo u grafici nego i u slikarstvu, još nije dovoljno proučeno, smatra Branka Hlevnjak.