Pozdrav suncu u kampanji za solarnu energiju

Poznata zadarska instalacija Pozdrav suncu danas je nakratko pretvorena u grafikon koji vizualno pokazuje kako Hrvatska koristi manje od 1% svog solarnog potencijala. Učinili su to članovi Greenpeace-a koji provode nacionalnu kampanju za promociju većeg korištenja solarne energije u turizmu.

Organizirana je i peticija kojom se traži da se svim građanima osigura pravo da proizvode vlastitu energiju.

Tom su prigodom volonteri pomoću solarnog panela napajali mobitele, puštali glazbu, nudili besplatan internet te korisne i zanimljive informacije o solarnoj energiji. Prolaznici su imali priliku sudjelovati u radionicama izrade solarnih lampi.