Legenda o Picoku od Lego kockica

U Đurđevcu se 49. godinu priprema Picokijada - jedna od najvećih turističkih manifestacija u kontinentalnom dijelu zemlje. Poseban doprinos ovogodišnjoj Picokijadi, dali su Davor Jendrašić i njegov sin Pavle. Od kockica su izradili maketu utvrde i uprizorenje obrane Đurđevčana od Turaka.

Turci su pali i podno Pavlove i Davorove đurđevačke utvrde Stari grad. No, kletva je bačena, a dvojica su Picoka na svoj način - kockicama podsjetila na legendu.

Utvrda i sve oko nje izrađeno je prema starim povijesnim tlocrtima, a uz utvrdu su seljaci, vojska, Turci i njihovi šatori. Uz igru se najbolje stvara pa će tako i maketa od kockica i legenda biti predstavljene slikovnicom za koju je tekst napisala Božica Jelušić.

Slikovnica će, kao i ova Davorova i Pavlova maketa, biti predstavljene u đurđevačkoj galeriji Stari grad tijekom Picokijade. Što će biti sljedeći projekt zaigranih Picoka - oca i sina, još nisu odlučili. Nakon mjesne crkve svetog Jurja i utvrde Stari grad, sigurno je da će to biti nešto čime se Picoki ponose.