Važno je da se talenti otkrivaju od najranije dobi

Svaka osoba zasigurno ima svoj talent, ali nemamo svi iste talente. Važno je da se talenti otkrivaju već od najranije dobi. To je bio cilj i projekta zabavnog imena Virtograd kojeg je osmislila Irena Zgrabljić, a koji se provodio u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića u Zagrebu.

Irena se profesionalno bavi otkrivanjem talenata i razvojem karijere odraslih, a za rad s djecom na otkrivanju njihovih talenata motivirala ju je njezina kći. 

U sklopu projekta u kojem su djeca otkrili svoje talente i talente svojih prijatelja izdan je i roman koji na djeci blizak način govori o vrlinama i manama i kako se s njima nositi. Uz to Irena i njezini suradnici napisali su priručnik kako bi se projekt mogao provoditi i u drugim školama. 

Kroz projekt mališani su naučili da je svako dijete vrijedno i posebno, da se ne trebaju uspoređivati s drugima, da pronađu svoje talente i razvijaju ih.