800 godina zagrebačke župe Kašina

U Zagrebačkoj nadbiskupiji više je od 200 župa, a neke od njih mogu se pohvaliti bogatim i dugim životom. Jedna od najstarijih je župa Kašina koja ove godine slavi 800. obljetnicu.

U Kašini se ponose prošlošću mjesta - ovdje su bili stari rimski grad i cesta. Crkva je i starija od osam stoljeća, dograđivana je i mijenjana, stradala u potresu, a sadašnji oblik dobila je 1735. Danas župa svetog Petra i Pavla ima oko 4000 župljana, a naveća blagodat su mladi. Tridesetak njih ministrira i redovito se okuplja. Aktivni su i Zbor mladih, pjevači i svirači, Zajednica mladih te Župni caritas. Organizirali su redovito volontiranje, zajednica Cenacolo proizvela im je i suvenire sa znakom župe, a prihod od njihove prodaje namijenjen je obiteljima s mnogo djece. Okrugla obljetnica slavi se misama, bdijenjima i duhovnim obnovama. Osam stoljeća župe, od prvog pisanog spomena, i još više godina postojanja crkve u Kašini - razlog su za veliko slavlje. Istinska vjera župljana i uvijek najbolji župnici ovu crkvu i župu održavaju uvijek živom i punom blagoslova.