Pogled na mađarski glavni grad iz drugog kuta

Kad dođete u Veneciju, prirodno očekujete da ćete se voziti morskim javnim prijevozom, pa usput i vidjeti poneku znamenitost bez potrebe da do nje dopješačite. Ali se slične mogućnosti pružaju i u drugim europskim gradovima.
Gradska je uprava u Budimpešti uvidjela potencijal dunavskih "riječnih autobusa" i krenula u proširenje njihovih linija.

Upravo je otvoreno stajalište pod sretnim brojem 13, javljaju kolege s Duna televizije u međunarodnom magazinu "Alpe Dunav Jadran".