Rekonstrukcija Starog grada Čakovec

Nedavno je potpisan ugovor vrijedan 41 milijun kuna kojim će se omogućiti sufinanciranje projekta revitalizacije i rekonstrukcije Starog grada Čakovec. Kako bi se mogla izraditi detaljna dokumentacija potrebna za obnovu, treba točno utvrditi lokacije ostataka bedema.  

Teškog, ali zanimljivog posla primili su se međimurski studenti, koji su predah od knjiga i učenja odlučili provesti radno. Iako težak, rad im, kažu, nije problem.

Iako je cilj iskapanja lociranje točne pozicije zapadnog bedema, obrađuju se i usputni nalazi.

Iskapanja će trajati još tri tjedna, a nakon toga mijenjat će se lokacija.