Živi muzej Split

Jedna od brojnih turističkih ponuda u Splitu je i vrlo atraktivna izvorna antička i rimska scenografija koja oslikava život u vrijeme cara Dioklecijana.

Živi splitski muzej nudi i samog cara, potom patricije, senatore, vojnike, plebejce, robove, ali i gladijatore.

Svi oni zajednički stvaraju scenografiju, pravi „živi muzej" koji je već postao vrhunska splitska turistička atrakcija budući da sudionici izvode predstave utemeljene na pravim povijesnim pričama.