Šibenska tvrđava sv. Nikole i zadarske zidine pod zaštitom UNESCO-a

Šibenska tvrđava svetog Nikole i zadarske gradske zidine uvrštene su na popis svjetske baštine kao dio zaštićenog niza obrambenih sustava na teritoriju nekadašnje Mletačke Republike. Odlučeno je to na zasjedanju Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a u Krakovu u Poljskoj.

Na popis svjetske baštine odbor je uvrstio i mletačke obrambene zidine u još tri talijanska grada i jednom crnogorskom.

Tvrđava svetog Nikole, jedna od četiriju u Šibeniku, izgrađena je u 16. stoljeću radi obrane od turske najezde s mora na ulazu u šibenski kanal sv. Ante. Jedinstvena je to građevina sazidana prema nacrtima mletačkog vojnog graditelja Michelea Sammichellea i jedna od najjačih fortifikacijskih utvrda na Jadranu.

Zadarske zidine duge tri kilometra, koje je u 16. stoljeću Mletačka Republika  podignula zbog obrane od Turaka, dio su obrambenog sustava koji omeđuje Poluotok.