Platnene vrećice su rješenje

Iako neki smatraju da ima opravdanja i za korištenje plastike, aktivisti Zelene akcije isključivo su za - platnene vrećice jer se svakodnevno koristimo, a onda ih i bacamo, milijardama plastičnih vrećica.

Mnogi od nas slično razmišljaju. Bolje su platnene ili papirnate vrećice, možda i lijepe pletene košare, ali većina nas u kupnju ide bezbrižno. Potrošačko društvo ulijenilo nas je. Sve je dostupno, tu i odmah, bez mnogo truda. Ne mora se misliti, dovoljan je novčanik. Upravo zato aktivisti Zelene akcije upozoravaju da ipak moramo misliti. Odgovorni smo za planet i živa bića. Mi se za sada spašavamo, ali mnoge morske i kopnene životinje ugibaju zbog plastike.

U Hrvatskoj se na godinu proizvede oko 200 milijuna plastičnih vrećica, a zbog visokih troškova samo se 1% reciklira. Gotovo svih 200 milijuna vrećica završi u okolišu. Plastična se vrećica koristi u prosjeku manje od pola sata, a poneke se i tisuću godina razgrađuju, no čak ni onda ne nestanu, nego se raspadnu u plastičnu prašinu koja onečišćuje hranu i vodu.

Aktivisti Zelene akcije tvrde da se kod nas ne primjenjuju ni oni pravilnici koji postoje, primjerice o naplati vrećica u trgovinama. Čak ni Direktive Europske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu, koje se još i nisu počele primjenjivati, nisu dovoljne jer se ne odnose na najtanje plastične vrećice za zamatanje voća i povrća. Aktivisti se zauzimaju da takva plastika bude barem kompostabilna. Kada je riječ o proizvođačima plastičnih vrećica, pozivaju ih da prenamijene proizvodnju.

No, najvažniji su građani. Ako se počnemo koristiti platnenim vrećicama, bit će to golema dobrobit za naš planet.