"Svjetlo i tama Mediterana" Matka Trebotića

U sklopu likovnog programa 63. Splitskog ljeta otvorena je multimedijska izložba "Svjetlo i tama Mediterana" autora Matka Trebotića – projekt je to s porukom o potrebi očuvanja baštine.

Prije više od pola stoljeća arhitekt i umjetnik Matko Trebotić gradi svoje prvo arhitektonsko djelo - modernistički restoran u Milni na Braču. Iako nagrađivan i hvaljen, restoran je danas napuštena ruševina: „Ako je ovo moje malo upozorenje pridonijelo brizi za modernu arhitekturu i očuvanje naše baštine, onda je moja izložba uspjela,“ komentira likovni umjetnik Matko Trebotić. I mnoga dubrovačka modernistička djela Trebotićeva profesora Nikole Dobrovića doživjela su istu sudbinu: "Moderna arhitektura stradava zbog nemara i financijskih interesa," ističe Trebotić.

U središte Galerije Kula postavljena je umanjena verzija tlocrta nekadašnjeg restorana, a na zidovima su fotografije Mediterana kakav želimo i to ne samo na našoj obali: „Njegovo zanimanje za baštinu odnosi se na širi geografski bazen – na čitav Mediteran zajedno sa svim zemljama koje mu gravitiraju, pa kao jedan od narativa uzima i kulturocid kojem smo svjedočili u Siriji u gradu Palmiri,“ kaže likovni kritičar Dalibor Prančević.

Split s Palmirom povezuje graditeljstvo za vladavine cara Dioklecijana, a Trebotić izlaže i video-rad s ulomcima svojih scenografija. Prikazani su i svečani zastori za kazališta u Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Šibeniku - djela velikih formata, takozvani „Jadranski poliptih“. Ondje su naravno i križevi - polazište svih vrijednosti civilizacije koju živimo. Svestran i univerzalan, Trebotić likovnim djelima govori o potrebi očuvanja Mediterana, njegove kulture i graditeljske baštine.