'Za snažniju obitelj'

Nedavno je predstavljen projekt  'Za snažniju obitelj' koji su Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i UNICEF pokrenuli kako bi se ojačale i proširile socijalne usluge za obitelji s djecom koje su u sustavu socijalne skrbi.

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 12. srpnja 2017. godine potpisan je sporazum o suradnji Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i UNICEF-a Hrvatska te Hrvatske udruge socijalnih radnika na nacionalnom programu 'Za snažniju obitelj'. Cilj programa je jačanje i širenje socijalnih usluga za obitelji s djecom koje su u sustavu socijalne skrbi. Za projekt će biti osigurano pet milijuna kuna.

U 2015. godini zabilježen je 6141 slučaj neprimjerene skrbi za dijete, što znači tjelesno i mentalno nasilje nad djecom, spolno iskorištavanje, zanemarivanje, zlostavljanje i izrabljivanje.

Važnu ulogu u zaštiti njihove dobrobiti ima kontinuirano ulaganje u rad s obiteljima kod kojih se ustanovi neki oblik rizika ili neodgovarajućeg postupanja prema djeci. Važnu ulogu u zaštiti njihove dobrobiti ima kontinuirano ulaganje u rad s obiteljima kod kojih se ustanovi neki oblik rizika ili neodgovarajućeg postupanja prema djeci. Svime time želi se prevenirati institucionalizacija djece. Za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi osigurao bi se prioritetan smještaj u specijalizirane i osnažene udomiteljske obitelji.

Kroz kontinuiranu podršku stručnjacima i suradnicima i njihovu edukaciju s ciljem unapređenja kvalitete rada s obiteljima s djecom, dugoročno bi se osigurale kvalitetne i učinkovite usluge podrške, osobito obiteljima u riziku te prevenirala institucionalizacija djece.

Kroz program 'Za snažniju obitelj' podržat će se razvoj ljudskih resursa u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa u cilju jačanja usluga za obitelji. Posebna pozornost posvetit će se osnaživanju bioloških obitelji u krizi kroz nove i unaprijeđene usluge koje se temelje na stručnim alatima, promociji udomiteljstva kao humanog oblika alternativne skrbi i na osiguravanju edukacije za udomitelje.

Cilj projekta 'Za snažniju obitelj' u emisiji Dobro jutro, Hrvatska predstavile su gošće Valentina Otmačić, predsjednica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Nada Plavšić Mijatović, viša stručna savjetnica u Ministarstvu za Demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: