"E, ali si čovjek, ali si ljud?" – Paljetkova posveta Držiću

U povodu 450. godišnjice smrti Marina Držića akademik Luko Paljetak, koji o Držiću i njegovim djelima piše godinama, predstavio je u Dubrovniku novu knjigu u kojoj su skupljene studije, članci, eseji i natuknice o tom dubrovačkom književniku.

Uz već objavljene pridodao je Luko Paljetak i neke nove filološke natuknice i studije koje će pridonijeti boljem razumijevanju djela, misli i ideja našeg najvećeg komediograf: „Postoji jedan cijeli idearij odnosno antologija,  ili - reklo bi se - panorama ideja, po čemu je Držić zapravo misaoni autor koji se bavi motivima  idejama renesanse“, rekao je jedan od predstavljača knjige, akademik Tonko Maroević.

Naslov knjige "E ali si čovjek ali si ljud?" rečenica je preuzeta iz jedne Držićeve komedije, a njome zapravo Paljetak upućuje pitanje tko je Držić i zašto je za razumijevanje njegova djela važno razlikovanje pojmova - čovjek i ljud: „Ovom knjigom sam htio postići dvije stvari: jedna je osobna - htio sam u njoj objediniti sve svoje prethodne držićološke tekstove tako da budu
dostupni svima koji će se Držićem ozbiljno baviti, ali sastavljajući tu knjigu vidio sam da mi nedostaju pojedini dijelovi u tom mom Držićevom mozaiku pa sam ih naravno htio popuniti
“, objašnjava akademik Luko Paljetak.

U glazbenom dijelu programa šasonIjer Darko Matičević izveo je uglazbljene stihove Luka Paljetka – pjesme o Marinu Držiću i zanosnoj Lauri. Knjiga je poticaj svim držićolozima ali i svima  koji žele proniknuti u Držićevo djelo i nastaviti istraživati njegov život i živo tkivo njegovih komedija.