'Jedra Kvarnera' na riječkome Korzu

Fotosavez Primorsko-goranske županije tradicionalno organizira izložbu na temu života uz more, od mora i u moru pod nazivom 'Jedra Kvarnera'. Slogan izložbe je 'Budi Posejdon s aparatom u ruci i čuvaj tradiciju svoga kraja'.

Izložba dočarava atmosferu kulture življenja uz more i od mora. Fotografije su iz arhiva Fotosaveza Primorsko-goranske županije i Fotokluba Rijeka i postavljene su na velikm panoima na riječkome Korzu. 'Jedra su ovdje samo metafora, samo simbol za život uz more, od mora i u moru. Mi ovu izložbu, odnosno projekt organiziramo uz slogan  'Budi Posejdon s aparatom u ruci i čuvaj tradiciju svoga kraja'. Posjedon kao bog mora  čuva more i svo njegovo bogatstvo. Mi danas trebamo biti u ulozi tog Posejdona, ali ne s ostima nego s fotografskim aparatom da bilježimo kulturu, ljepotu i kulturu življenja uz more, od mora i u moru,' istaknuo je Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka.  Izložba je otvorena do kraja ljeta.