Dr. Igor Štagljar, vodeći stručnjak za proteomiku i sistemsku biologiju

Dr. Igor Štagljar, zagrebački je dečko koji je u Zürichu doktorirao molekularnu biologiju, jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka za proteomiku i sistemsku biologiju, a koji do saznanja dolazi na tzv. štagljarovski način.

Hrvatski znanstvenik i izumitelj, rođen 17. travnja 1966., profesor je na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na Sveučilištu u Torontu. Od 2014. dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Gostujuću e emisiji Dobro jutro, Hrvatska pokušao je ukaratko odgovoriti na pitanja kakav je to 'štagljarski način' u potrazi za novim saznanjima o raku i bolestima kao što su Parkinsonova bolest i cistična fibroza te o svojim trenutačnim preokupacijama te koliko smo blizu izlječenju raka, ali i kako se opušta u slobodno vrijeme: