Tri štenca traže udomiteljsku obitelj za socijalizaciju

Centar za rehabilitaciju Silver poziva zainteresirane da prime tri štenca na socijalizaciju. Centar Silver ustanova je socijalne skrbi koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima.

Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi).

Pas pomagač prvu godinu odrastanja provodi kod socijalizatora - volontera u volonterskoj obitelji. U njoj se navikava na život u obitelji i na razne životne okolnosti u kojima se budući korisnik psa pomagača može naći, a uči se i osnovnoj poslušnosti.

Centar Silver pri tome osigurava hranu, veterinarsku skrb te stručnu pomoć. Program socijalizacije obuhvaća kontinuiranu brigu o volonterskim obiteljima socijalizatora i štenadi smještenoj u obitelji u dobi od 2 mjeseca do 15 - 18 mjeseci starosti, odnosno do ulaska u program školovanja. Socijalizatori dolaze na druženja i učenje u Centar Silver sa psom, jednom mjesečno ili po dogovoru.

Nakon razdoblja socijalizacije pas kreće na program školovanja u trajanju od osam mjeseci, a volonterskoj obitelji dolazi vikendima kako bi prilagodba na rastanak bila postepena.

Centar Silver poziva sve koji to žele da se pridruže obitelji socijalizatora. Time će učiniti dobro djelo, doživjeti iskustvo druženja i odgoja jednog šteneta te pomoći u stvaranju psa vodiča, rehabilitacijskog psa ili terapijskog psa.

Trenutno volontersku obitelj za socijalizaciju traže tri psa, a kako ih udomiti saznajte na mrežnim stranicama Centar Silver