Što otkrivaju rezultati državne mature?

Prošloga su tjedna objavljeni rezultati državne mature u ljetnom upisnom roku, a upisi u više ili manje željene fakultete traju.

Državnu maturu ove je godine polagalo ukupno 33.720 pristupnika, a među njima je bilo 105 učenika koji su sa stopostotnom točnošću riješili barem jedan ispit, no sveukupno u matematici je postignut slabiji uspjeh nego prethodnih godina. Maturu nije položilo 3,3 posto gimnazijalaca što je dosad najveći postotak.

Među više od 33 tisuće onih koji su pristupili polaganju državne mature bilo je 16.848 učenika srednjih strukovnih škola, što je polovica pristupnika (50 posto), 12.755 (37,8 posto) učenika gimnazija i 4.117 (12,2 posto) ostalih pristupnika.

Ove godine na državnoj maturi bilo je oko 2000 manje učenika u odnosu na prošlu godinu, a rezultati na ispitima bili su vrlo slični onima od prošlih godina, osim na matematici gdje je postignut slabiji uspjeh.

Rezultate državne mature u emisiji Dobro jutro, Hrvatska komentirali su gosti Natalija Ćurković, viša savjetnica u Odjelu za promicanje kvalitete obrazovanja i Timon Spiegl, krapinski maturant koji je pokazao svoju izvrsnost na maturi iz sva tri obvezna predmeta: