'Podrška programima usmjerenim mladima'

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 5. srpnja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Podrška programima usmjerenim mladima'. Ministarstvo želi povući sredstva iz Europskog socijalnog fonda i te je objavilo natječaj koji je provesti Nacionalna Zaklada za civilno društvo.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1  u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' 2014. – 2020. je 5. srpnja objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Podrška programima usmjerenim mladima'. Ukupna vrijednost Poziva je 12.000.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su udruge (savezi, mreže, koordinacije udruga i dr.) koje djeluju u području rada s mladima i za mlade te jedinice lokalne i regionalne samouprave, dok su prihvatljivi partneri udruge, savezi, mreže i koordinacije udruga, jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i javne ustanove te zaklade.

U okviru ovog Poziva, fokusiranog na povećanje socijalnog uključivanja mladih, financirat će se projekti koji će biti usmjereni na sljedeće specifične ciljeve:
     - poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih
     - povećanje informiranosti mladih i pružanje usluga savjetovanja o 
       temama relevantnim za mlade
     - prevencija nasilja među mladima
     - unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose 
       konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih
     - poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Program dodjele bespovratnih sredstava pod kodnim brojem UP.02.1.1.04 bit će otvoren do 11. rujna 2017., a natječajnu dokumentaciju moguće je preuzeti na sljedećim mrežnim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1418  i  www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/podrska-programima-usmjerenim-mladima/.

Više o Pozivu i o čemu treba voditi računa pri prijavi u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili su Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva: