Surfaj pametno, ljetna kampanja HZJZ-a

S obzirom na to da je ljeto obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima, a time i češćih situacija neplaniranog i nezaštićenog spolnog odnosa i situacija koje nose veći rizik zaraze spolno prenosivim bolestima, cilj kampanje 'Surfaj pametno' skrenuti je pozornost javnosti, a posebice mladih, na važnost odgovornog spolnog ponašanja i očuvanja spolnog i reproduktivnog, ali i općeg zdravlja.


Ključne poruke kampanje Surfaj pametno su:
Budi
Za sigurniji prvi spolni odnos - ne žuri se
Donosi pravilne odluke za zdravlje
Redovito obavljaj preventivne preglede
Ako si spolno aktivan/na - koristi kondom
Vjernost i odgovornost daju ti sigurnost


Porukama se želi podsjetiti javnost, a posebice mlade, da su edukacija, informiranje i odgovorno spolno ponašanje ključne sastavnice prevencije spolno prenosivih bolesti, uključujući infekciju HIV-om te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Kampanja koja traje od početka lipnja do kraja rujna se već tradicionalno provodi preventivnim porukama na svlačionicama i oglasnim panoima na kupalištima na petnaestak će lokacija na jadranskim plažama i zagrebačkom Jarunu. Slogan je 'Surfaj pametno', a vizual u obliku pojasa za spašavanje koji simbolično predstavlja i asocira na pomoć i zaštitu u središte stavlja internetsku platformu i mobilnu aplikaciju 'Spolno zdravlje', jer suvremena edukacija mladih nužno uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su digitalni mediji.

Ovogodišnju kampanju su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s udrugom HUHIV i brojnim partnerima i suradnicima u okviru aktivnosti nacionalnog  programa 'Živjeti zdravo', koji sufinancira Europski socijalni fond. Kampanju su podržali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski crveni križ i udruga CroMSIC.


O kampanji su u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. spec. epidemiologije, voditeljica Odjela za promicanje odgovornog spolnog ponašanja sa savjetovalištem, HZJZ i Maja Erceg, mag. psih., HUHIV Savjetovalište, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevic: