'Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave'

U ove tople dane lijepo je na jezerima i šljunčarama, pa tako i na onim zagrebačkim. Jedno od takvih mjesta je i Rakitje gdje na jezeru planiraju  zanimljivim projektom očuvati postojanje lijepe ptičje zajednice.

Javna ustanova Zeleni prsten partner je na projektu 'Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)' koji će se financirati iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V - A Slovenija - Hrvatska 2014 - 2020. Vrijednost projekta je 579.182,35 EUR. Glavni cilj projekta je povećanje stupnja očuvanosti kontinentalnih populacija crvenokljune čigre na područjima Natura 2000 u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Nositelj projekta je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga BIOM iz Hrvatske te Nacionalni inštitut za biologijo i Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Glavni cilj projekta je povećanje stupnja očuvanosti kontinentalnih populacija crvenokljune čigre (Sterna hirundo) na područjima Natura 2000 u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Novim pristupom, postavljanjem nepropusne podloge na šljunkovite otoke i izgradnjom splavi (platforme), povećat će se površina povoljnih gnjezdilišta u slovenskom i u hrvatskom dijelu projektnog područja. Ove aktivnosti će se provesti na četiri lokacije - Ptujska akumulacija (Natura 2000 Drava u Sloveniji), akumulacija Ormož (Natura 2000 Dravske akumulacije), šljunčara Abesinija (Natura 2000 Sava kod Hruščice) i šljunčara Rakitje uz Savu u Hrvatskoj. Planirani datum početka projekta je 1. rujna, a završetak 29. veljače 2020. Projekt je nastavak i potvrda trogodišnje suradnje Zavoda za ornitologiju HAZU-a i Javne ustanove Zeleni prsten u provođenju monitoringa crvenokljunih čigri na području šljunčare Rakitje.

Martina Glasnović, Ravnateljica JU Zeleni prsten ZG županije i Tomica Rubinić, suradnik na monitoringu čigra za Dobro jutro su govorili o pripremama za ovaj projekt: