Rukama preveslali Cetinu

Lakomi avanturisti, skupina zaljubljenika u mjesto Trnbusi i rijeku Cetinu,  izveli su neobičan pothvat - rafting cijelim tokom Cetine, u dužini od 105 kilometara, na zračnicama kamionskih guma, veslajući isključivo rukama.

Ovakavom vrstom raftinga bave se već 20 godina. Prvi put  zagrizli su u ovako veliku dioncu. Plovili su sedam dana, u etapama. Od izvora u Vrlici do ušća Cetine u Omišu 105 je kilometra. 

Ovim pothvatom željeli su skrenuti pozornost na ljepotu svoga kraja, poznatu Poljičku republiku i očuvanje Cetine.