Znate li što vas sve čeka kada prijavljujete svoju prinovu?

Nakon rođenja djeteta roditelji se susreću sa šumom birokracije vezano za prijavu rođenja i ostvarivanje svih zajamčenih prava.

O prvim koracima  kod prijave djeteta u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorila je Zvjezdana Petković, voditeljica odjela za građanska stanja Grada Zagreba. Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno. Upis rođenja djeteta u maticu rođenih obavlja se na temelju usmene ili pisane prijave matičaru područja kojem pripada mjesto rođenja djeteta. Dijete rođeno u zdravstvenoj ustanovi matičaru prijavljuje ta ustanova pismeno.
Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu može podnijeti: otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada za to bude sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu, osoba koja je saznala za rođenje djeteta.

Kod prijave rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, prilikom prijave matičaru predočuje se medicinska dokumentacija o porodu ili dokaz o majčinstvu. Rok za prijavu je 15 dana od rođenja djeteta. Dok za dijete ne dobijete sve dokumente, kao njegova osobna isprava tijekom prvih mjesec dana služi otpusno pismo iz rodilišta.

Rok za određivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od rođenja. Ime djetetu određuju roditelji osobno i sporazumno u matičnom uredu. Određivanje prezimena uvjetovano je zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena, roditelji mogu odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime i jednog i drugog roditelja.

Po upisu djeteta u maticu rođenih matičar po službenoj dužnosti OIB sustavu dojavljuje podatke o djetetu radi određivanja OIB-a. Odmah nakon određivanja OIB-a djetetu izdaje se potvrda o određenom OIB-u.

Ako roditelji djeteta imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, jedan od roditelja uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice), te izvatka iz matice rođenih i domovnice djeteta, treba otići u policijsku upravu, odnosno postaju nadležnu prema mjestu njihovog prebivališta, gdje će se odrediti matični broj građana (MBG) i prijaviti prebivalište djeteta te izdati uvjerenje o određenom MBG i potvrda o izvršenoj prijavi prebivališta.

Kada roditelji maloljetne osobe imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, prebivalište djeteta prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja. Suglasnost roditelj može dati kod javnog bilježnika ili neposredno kod službene osobe koja rješava zahtjev.

Djeca do navršene 18. godine života s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje te stječu status osigurane osobe (samostalni nositelji). Obveznik podnošenja prijave je roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Više o ovoj temi saznajte u prilogu: