Zagorkin novinarski i aktivistički opus preselio u virtualnu stvarnost

Književnica i novinarka Marija Jurić Zagorka ispisala je tisuće stranica koje se čitaju i izvode i danas. Gotovo 60 godina nakon smrti, popularna autorica prelazi i u drugi medij, zahvaljujući projektu Centra za ženske studije i Hrvatskog novinarskog društva pod nazivom "Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke".

Dok je ljeto na Opatovini rezervirano za Zagorkinu "Kći Lotršćaka" u izvedbi Histriona, njezin se novinarski i aktivistički rad preselio u virtualnu stvarnost.

Novinarki u Zagorkino doba nije bilo mnogo, a zahvaljujući građi moći će se saznati kako se i kada zauzimala za novinarska prava poput plaćanja prekovremenih sati, koliko se brinula za majke novinarke i još mnogo toga. Još ćemo se jednom prisjetiti i njezina temperamenta koji ju je tjerao da se više puta ispisuje iz novinarskog društva i ponovno u njega upisuje.

Dokumentacija vezana za Zagorku razasuta je po raznim privatnim i javnim arhivima koje će u budućnosti obogaćivati i digitaliziranu građu dostupnu na internetskoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke.