Ližnjan - simbioza ribarstva, poljoprivrede i turizma

Ližnjan - općina u južnom dijelu istarskog poluotoka, pretežno ribarska, posljednjih se godina sve više turistički razvija. Raste broj smještajnih kapaciteta, ponuda je sve bolja, a goste najviše privlače bogato kulturno-povijesno naslijeđe te netaknuta priroda.

28 kilometara netaknute i razvedene obale te kilometri biciklističkih i pješačkih staza mamac su za turiste koji u Ližnjan stižu iz svih krajeva svijeta. U općini Ližnjan - uz rast smještajnih kapaciteta, ponajprije kuća za odmor i apartmana, raste i broj gostiju. Ove ih je godine čak 80 posto više nego lani, bez obzira na to što pravih turističkih zona još nema.  U obližnjoj Valturi jedan je od najstarijih arheoloških lokaliteta u nas, Nezakcij, star više od dvije tisuće godina. U to doba ovdje je bio glavni grad plemena Histri. To je narod koji je gusario i dominirao velikim dijelom Jadranskog mora, a tu su i počeli ratovi s Rimljanima. Kraljevstvo Histra palo je 177. godine prije Krista samoubojstvom posljednjeg kralja Epulona. Danas je Nezakcij prava atrakcija te se želi više valorizirati.

'Arheološki muzej Istre u suradnji s Općinom Ližnjan radi na tome da se ovdje riješe imovinsko -pravni odnosi. Da bismo dobili upravljanje nad parcelama koje su u državnom vlasništvu, ali isto tako da se i riješe ostali imovinsko pravni odnosi što je preduvjet za stavanje Arheološkog parka.', ističe Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre. Za uređenje Arheološkog parka planira se namaknuti novac iz europskih fondova. Do tada turisti su ovdje česti gosti. 

Uz kulturu i turizam, u Ližnjanu je posebno razvijeno i ribarstvo. Usred podneva brodice u uvali Kuje čekaju svoje ribare, koji su u ovom kraju od pamtivijeka. Ližnjanski ribari Anton Fedel i Stjepan Pola osnovali su prvu ribarsku družinu, a 1908. utemeljena je i prva ribarska zadruga. 'Ližnjan će nastaviti u smjeru razvoja tradicijskog ribarstva, a isto tako i poljoprivrede koja je također razvijena na ovom području.', kaže Marko Ravnić, načelnik općine Ližnjan. Idealna je to simbioza - ribarstvo, poljoprivreda i turizam, za nastavak kvalitetnog razvoja ove male općine na jugu Istre.