Međunarodni dan pismenosti

Svjetski je dan pismenosti, koji je prigoda da progovorimo što znači pismenost u 21. stoljeću. U povodu tog dana danas se održava prigodni skup u Zagrebu.

Svjetski dan pismenosti obilježava se 8. rujna svake godine, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva.

Prema UNESCO-vim podacima iz 2013., u svijetu je bilo 757 milijuna nepismenih osoba starih 15 i više godina, od čega je 63% bilo žena. Nepismenost je najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva. Kako se definira pismena osoba? Prema metodologiji korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismenom se smatra osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu, bez obzira na to na kojem jeziku ili pismu osoba čita odnosno piše.

U Dobrom jutru su gostovale Snježana Berak, predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva i prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.
Nepismenost u Hrvatskoj u padu

Podaci iz popisa stanovništva EH 2011. pokazuju da je u Hrvatskoj 0,8 posto stanovništva starijeg od 11 godina nepismeno. Prema popisu stanovništva napravljenom 10 godina ranije ta je brojka bila veća za jedan postotni poen, iznosila je 1,8 %. Ako promatramo promjene u broju nepismenih osoba kroz popise, primjećujemo da se udio nepismenih osoba smanjuje jer je na 1953. godine  u RH bilo 16,3 posto nepismenih. Većinu nepismenih osoba čine žene, kojih je 1953. bilo 2,8 puta više nego nepismenih muškaraca, a 2011. bilo ih je čak 3,8 puta više, prije svega zbog činjenice da žene u prosjeku žive 7 godina dulje od muškaraca te da u proteklim desetljećima nisu u tolikoj mjeri bile zastupljene u obrazovnom sustavu kao danas.Ako promatramo nepismene prema regionalnoj rasprostranjenosti, najveći je udio nepismenih osoba starih 10 i više godina u Šibensko-kninskoj županiji i iznosi 2,0% ukupnog stanovništva te županije, dok najmanji udio imaju u Primorsko-goranskoj županiji, samo 0,3%.

Ovogodišnji stručni skup Hrvatskog čitateljskog društva održva se pod nazivom "Koliko smo pismeni/nepismeni - digitalna pismenost našeg doba". Ciljevi skupa su razvoj digitalne pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje u duhu vremena u kojem živimo; predstavljanje djelotvornih programa koji motiviraju i potiču digitalnu pismenost kod djece, mladih i odraslih; poticanje suradnje svih sudionika uključenih u programe poticanja pismenosti.

Međunarodni dan pismenosti Gradska knjižnica Rijeka odlučila je obilježiti simbolično. Tako Riječani mogu obnoviti članarinu ili se upisati za upola nižu cijenu - za samo 25 kuna. U knjižnici se nadaju da će ovim potezom broj članova prijeći 20 tisuća.