Berba grožđa u Vrbniku

Počela je berba grožda u vinogradima Vrbnika na Krku - i to dvadesetak dana ranije od uobičajenog. U berbi je bila i naša Nikolina Gerek.

Već od jutra dvadesetak je berača u vinogradima Poljoprivredne zadruge Gospoja. Trsovi su bogati grožđem. Uz članove obitelji, pomaže im i poneki domaći turist. Anton Brusić se za berbe uvijek vrati kući. Jer svoju je ljubav prema vinogradu nastavio na studiju enologije Agronomskog fakulteta u Zagrebu.Suše na poljima Vrbnika nije bilo, kao ni drugih ekstremnih vremenskim prilika - zato je berba počela ranije. Pobrano grožđe s tridesetak hektara površine ove poljoprivredne zadruge za sat se vremena preradi u mošt. Jer uložilo se u modernizaciju vinarije. Lani je postignut rekord - preradili su ukupno 300 tona grožđa.

Važno je da su parametri kiseline i šećera u pravim omjerima, što potvrđuje i glavni enolog vinarije. Berba traje još deset dana. Kažu najbolje je pokupiti prije najavljenih većih kiša - pa će i kvaliteta ostati na razini na koju su ljubitelji vrbničke žlahtine i navikli.