2. hrvatski festival brodova, mora i mornara 'Dani u Vali'

Od četvrtka do nedjelje u Starom Gradu na Hvaru održava se 2. hrvatski festival brodova, mora i mornara 'Dani u Vali' - Stari Grad. Okupit će  posade šezdesetak starih tradicijskih drvenih brodova.

Nakon uspješne prošlogodišnje izvedbe, od 14. do 17. rujna ove godine u Starom Gradu na Hvaru održava se 2. hrvatski festival brodova, mora i mornara 'Dani u Vali' - Stari Grad. Velika je to fešta kojom se obilježava 2.400 godina od utemeljenja grčkoga polisa Farosa. Organizaciju je i ove godine na sebe preuzela Udruga Cronaves koja najavljuje da je ove godine uspjela okupiti posade šezdesetak starih tradicijskih drvenih brodova. To su redom brodovi koji ponajbolje opisuju život na moru s istočne obale Jadrana, od slovenskog komadića Istre, pa sve do crnogorskog primorja. Ove će godine na manifestaciji sudjelovati i talijanska tradicijska plovila.