Minerali, fosili i stijene u Kneževoj palači u Zadru

Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar večeras otvara izložbu 'Donacija minerala, fosila i stijena prof. dr. sc. Petra Lokina. Zbirka je nastala tijekom pedeset godina istraživanja i terenskog rada, a sadrži više od 160 uzoraka.

Prof. dr. sc. Petar Lokin
iz Pakoštana,  odlučio je svoju zbirku minerala, fosila i stijena donirati Prirodoslovnom odjelu Narodnog muzeja Zadar. Doniranje zbirki muzejima način je na koji su nastali fundusi brojnih svjetskih muzeja. Tako je i prvobitni Prirodoslovni muzej nastao donacijom brojnih građana tadašnje pokrajine Dalmacije.

Izložba se otvara u 19 sati.