Kvalitetni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi izravno na vašem stolu

Ključna je poruka projekta CAMARG predstaviti model on-line prodaje proizvoda lokalnih proizvođača temeljen na principu '0 km'.

Kroz projekt CAMARG će se na području Italije, Španjolske, Francuske i Hrvatske testirati on-line platforma koja funkcionira na principu e-trgovine i kojom se nastoji podržati razvoj klastera malih lokalnih proizvođača. Cilj je organizirati održivu mreže putem koje će se njihovi proizvodi dnevno dostavljati izravno na vrata vrtića i škola te u domove lokalnih potrošača.

Projekt  traje 30 mjeseci, vrijedan je oko 2 milijuna eura, a Europska ga Unija financira s 85%.

U sklopu Panona festa u Etnološkom centru Baranje u Belom Manastiru predstavljen je dio programa kojim se želi visoko kvalitetne poljoprivredno-prehrambene proizvode plasirati krajnjem potrošaču za nula kilometara, odnosno sa što manje prijeđenih kilometara od polja do stola.