Projekt zaštite prirodnih vrijednosti Ćićarije

U Puli je predstavljen projekt 'Like - Living od the Karst Edge'. Projekt se financira iz programa prekogranične suradnje INTERREG V - A Slovenija - Hrvatska, a svha mu je zaštita prirodnih vrijednosti Ćićarije.

Vapnenački masiv Ćićarije proteže se od zaleđa Rijeke sve do Trsta. Sa svega 7 stanovnika na kilometar četvorni naše je najslabije naseljeno područje. No, iznimno očuvanih prirodnih vrijednosti. Ovdje staništa imaju brojne zaštićene, pa čak i endemske vrste. Tommasinijeva merinka endemska je biljka koja uspijeva na samo pet lokacija u tamošnjim stijenama, a one su dom i sove ušare.

Mi mislimo ovim projektom napraviti regionalni park Ćićarija. Za istarsku županiju u smilsu zaštite prirode to je iznimno značajno. Naime, možemo ustvrditi da u Hrvatskoj psotoji samo jedan regionalni park to je Mura-Drava i proteže se na 5 hrvatskih sjevernih županija a mi smo ideju o tom regionalnom parku uspjeli ucrtati u naš prostorni plan, istaknuo je Bruno Kostelić, voditelj projekta.

Taj bi se park prostirano na 10 tisuća hektara. A spomenutim projektom LIKE najprije bi se dokumentialo postojeće stanje, te izradili planovi upravljanja za zaštićene biljne i životinjske vrste s obje strane granice, Hrvatske i Slovenske.

Kraški je rub područje iznimnih geomorfoloških i biloških vrijednosti. Proteže se od Italije do Hrvatske. Postoje različita zakonodavstva koja se odnose na zaštićene životinjske i biljne vrste. Stoga je važno ovim projektom uspostaviti zajednički plan upravljanja i nadzora tim prostorom, rekla je Tjaša Djokić, predstavnica zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije.  

Ukupna je vrijednost projekta oko milijun i pol eura. Istarska je županija bespovratno od toga dobila oko 500 tisuća eura.  Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2020 godine.