1. listopada - Međunarodni dana starijih osoba

Uoči Međunarodnog dana starijih osoba koji se svake godine obilježava 1. listopada, o starijim osobama, brizi za njih, o njihovim problemima ali i tome kako sve mogu doprinijeti društvu razgovaralo se u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Gostovala je prim. dr. Spomenka Tomek Roksandić, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za gerontologiju koja je govorila o motivima obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a: 'Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj', upućuje na osiguranje nacionalnih strategijskih programa za zdravo i aktivno starenje. Glavnom Skupštinom Ujedinjenih naroda proglašen je 1. listopada, Međunarodnim danom starijih osoba, potvrđujući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg pučanstva.
Ciljevi UN-a:

(a) Promicanje aktivnog zdravog starenja, stalnom tjelesnom i psihičkom te radnom aktivnosti uz primjenu pravilne prehrane za starije i prevencija bolesnog starenja i negativnog zdravstvenog ponašanja tijekom starenja (primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna prevencija za starije);
(b) Kreiranje pozitivnih politika tržišta rada, sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, znanosti utemeljenih na znanstvenim dokazima, u politici zapošljavanja mladih i starijih osoba, primijeniti komplementarni pristup zadržavanjem radnih mjesta uz prijenos znanja, umijeća i vještina te razvoj preorijentacijskih zanimanja, održavajući međugeneracijski reciprocitet i međugeneracijsku jednakost;
(c) Provođenje reformi zdravstvenog, socijalnog i mirovinskog sustava u cilju prilagodbe i sinergije praćenja, proučavanja, evaluacije gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelja te ishoda liječenja starijih osoba kao glavnog pokazatelja napretka ili propusta u cjelokupnoj zaštiti zdravlja na nacionalnoj razini.


Riječka ekipa provjerila je u Domu za starije osobe Kantrida kako tamo obilježavaju ovaj, Hrvatima sve značajniji, dan.