Berba u najvećem podravskom vinogradu

U vinogradima obitelji Kostanjevec u Lukovcu, u općini Rasinja berba grožđa počela je još koncem kolovoza, a  trajat će i sljedećih desetak  dana. U najvećem podravskom vinogradu zadovoljni su ovogodišnjim urodom, ali i time što će se ovogodišnje vino pripremati u novoj vinariji za koju su dijelom dobili novac i iz fondova Europske unije.

Živo je ovih dana u vinogradima Gorana Kostanjevca i njegove obitelji u Lukovcu. Berača je mnogo, a i trsovi su dobro rodili. 

Nasad na površini od 12 i pol hektara još je mlad pa u svim dijelovima vinograda još nije dostigao puni kapacitet rodnosti. Stoga se ove godine neće iskoristiti ukupni kapacitet vinarije od 120 tisuća litara.

Čitava vinarija od vinograda, proizvodnih pogona pa i restorana je sufinacirana iz fondova Eu što pretpristupnih, što iz sadašnjih fondova. Radi se o 50 posto povrata investicije. Naravno, čitav projekt planiramo i proširiti, iznad podruma i restorana napraviti možda smještajne kapacitete, ističe Luka Košćak, enolog u vinariji Kostanjevec.

Graševina vinarije Kostanjevec ove godine nosi prestižne titule županovog i gradonačelnikovog vina, a na Decanteru u Londonu osvojila je srebro.  Rezultati će biti još i bolji jer od ove su godine opremljeni novim strojevima, rade u novim podrumima i laboratoriju, a oprema se i kušaonica. Vinograde će proširiti za još 20 tisuća trsova  i time zaokružiti plan od ukupno 70 tisuća trsova plemenitih sorti grožđa.

Vinogradi i vinarija u Lukovcu, u koje, ulažući bespovratni novac, vjeruje i Europska unija, nije samo najveća u Podravini i Prigorju već najavljuje i potencijal županije  koja se u vinogradarstvu tek ozbiljnije dokazuje.