Veselo i zanimljivo na Dječjem tjednu u Opatiji i Lovranu

Od 2. do 8. listopada 2017. u cijeloj Hrvatskoj pa tako i u Opatiji i Lovranu, obilježava se Dječji tjedan. Društvo naša Djeca Opatija organiziralo je brojna zanimljiva događanja i radionice.
U lovranskoj galeriji Laurus večeras u 18 sati održat će se prezentacija Lovranske mape dječjih sadržaja. U njezinoj su izradi sudjelovali forumaši Dječjih foruma Lovran i Opatija koji su predložili kreativna rješenja. Prevedena je na tri strana jezika – engleski, njemački i talijanski.
Postavljena je izložba igračaka i dječjih radova pod nazivom 'Razigranih 65'. Na izložbi su vrijedne igračke koje potječu od 1950-ih godina pa do suvremenih dana. Bogat fundus prikupljen je na brojnim putovanjima djece – korisnika aktivnosti Društva 'Naša djeca' Opatija, ali i donacijama iz privatnih zbirki. Izložbom se ujedno obilježava dugih 65 godina postojanja i djelovanja Društva 'Naša djeca' Opatija. Osim igračka, izloženi su i dječji radovi nastali u sklopu likovno – kreativne radionice 'Grad' pod mentorstvom voditeljice Ane Paris, ali i kutak 'Bajkaonica' – pripovijedanje i interpretacija priča i bajki za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Osim toga, organizirano je i oslikavanje klupa te radionica 'Igramo se glinom'.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,  poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.