Tovar - jedan od zaštitnih znakova Istre

Istarski tovar od iznimne je važnosti za povijesni i kulturni identitet Istre. Danas magarci više nemaju svoju radnu ulogu kao u prošlosti, ali su i dalje prisutni kao jedan od zaštitnih znakova poluotoka.

Dvadesetogodišnji trud istarskih uzgajivača tovara postigao je dobar rezultat, pasmina je spašena. U Istri danas ima više od 700 tovara. Vrijedna, skromna i radišna životinja bila je i ostala simbol Istre. 

Istrijani tovara ne trebaju više za rad, no itekako se cijeni mlijeko tovarice, meso pulića i naravno nedvojbena dobrota i privrženost istarskoga tovara.