Uključivanje mladih u proces integracije izbjeglica i migranata

Pravni fakultet i Volonterski centar Osijek trenutno provode međunarodni projekt 'PROMISE - Promocija podrške integraciji izbjeglica kroz uključivanje mladih: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i današnje izbjeglice'.

Projekt je nastao kao odgovor na veliki val izbjeglica koji je od 2015. godine došao u Europu te potrebu informiranja javnosti o važnosti pravne zaštite izbjeglica poštujući Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951. i u isto vrijeme vodeći računa o današnjem društvenom i političkom kontekstu i problemima s kojima se tražiteljima azila i izbjeglice suočavaju. U šest europskih zemalja uključenih u provedbu projekta bit će organizirane javne rasprave o najvažnijim problemima s kojima se tražitelji azila i izbjeglice suočavaju te traženju rješenja njihove učinkovite integracije, potaknut će se stvaranje međunarodne mreže mladih koji žele pridonijeti procesu integracije izbjeglica i migranata te će se razviti alati za bolju integraciju izbjeglica i migranata, a kao podrška lokalnoj samoupravi i organizacijama civilnog društva.

Na kraju projekta bit će organizirana međunarodna konferencija i izdan Priručnik o najboljim praksama uključivanja mladih u integraciju izbjeglica.

Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta Mykolas Romeris iz Litve, a ostali partneri su: Litvansko vijeće mladih i Udruženje lokalnih samouprava iz Litve, Zaklada za pristup zaštiti prava iz Bugarske, Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Catania iz Italije, NVO The Associazione AccoglieRete per la Tutela dei MSNA (Italy), te Pravni fakultet sveučilišta London South Bank iz Londona, Velika Britanija. Projekt je financiran uz potporu Europske komisije, a provodi se od rujna 2016. godine do prosinca 2017. godine.