7. međunarodni sajam školovanja u inozemstvu

Želite li doznati koji su uvjeti studiranja na domaćim, ali i stranim sveučilištima, to ste mogli učiniti na 7. međunarodni sajam školovanja u inozemstvu u Splitu. Zanimljivo je i da sve više stranaca dolazi studirati u Hrvatsku, posebice na Medicinski fakultet u Splitu.

Stjepan Mikulić već dvije godine studira arhitekturu i građevinu u danskom Alborgu. U Splitu je kako bi privukao nove studente na svoje sveučilište. Studiranje je besplatno , dakle samo platite za život, i vi kao student ako se zaposlite 10-12 sati tjedno, vi dobijete uz plaću oko 5 tisuća kuna poticaja od danske vlade, a to vam je sasvim dovoljno za nekakav normalan život u Danskoj, ističe Stjepan.

Na britanskom sveučilištu u Canterburyu studira 17 000 studenata, među kojima je i tisuću stranaca. Uz studiranje važno nam je i da studenti pronađu posao nakon te tri godine. Pripremamo ih i za ulazak na tržište rada, objašnjava Simgria Madalin sa tog sveučilišta.

Na sajmu je predstavljeno i domaće, splitsko sveučilište. Medicina nudi kompletan studijski program na engleskom, svake godine upisuje veliku kvotu tih studenata, no strani studenti dolaze na razmjenu i na druge fakultete, ističe Ana Čosić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. 

Nije slučajno da na sajmu prevladavaju sveučilišta iz Velike Britanije jer u toj zemlji ima preko 200 sveučilišta. Britanci inozemnim studentima omogućuju i konkuriranje za niz stipendija kojima mogu plaćati smještaj i hranu, a država nudi i povoljne studentske kredite kojima se pokriva cjelokupni iznos studiranja.