Informatička radionica za gluhoslijepe osobe Osijeka i Županije

U Osijeku je otvorena informatička radionica prilagođena gluhoslijepim, slijepim i slabovidnim osobama. Tom prigodom Zagrebačka banka i Osječko baranjska županija darovale su računalnu opremu prilagođenu osobama s dvostrukim senzoričkim problemom.

Gluhoslijepim, slijepi i slabovidnim osobama ova oprema i informatička radionica pomažu u rješavanju za njih najvećeg problema - komunikacije sa zajednicom. Osobito je teško studentima i učenicima, ali i svima koji žele stjecati nova znanja. Vrijednost donirane opreme je oko trideset tisuća kuna.

Od sada gluhoslijepe, slijepe i slabovidne osobe u središtu Osijeka imaju na raspolaganju informatičku radionicu prilagođenu njihovim potrebama gdje će na računalima moći obavljati svakodnevne zadaće, rekao je primajući donaciju prilagođene računalne opreme predsjednik udruge gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije Željko Bosilj

Kooridnatorica i voditeljica projekata Udruge Arijana Lekić istaknula je da kroz komunikaciju s korisnicima saznaju kakvu su njihove želje i potrebe i prema tome će i dalje kreirati informatičku radionicu. Kao kooridnatorica Udruge u pet slavonskih županija mogu reći da je jedan od najvećih problema nedostatna prometna povezanost, jer osobe s dvostrukim senzoričkim poremećajem teško iz ruralnih krajeva Slavonije mogu doći do potrebnih javnih institucija u gradovima, rekla je Lekić.