Muzej Slavonije partner u projektu "Grandma's Story"

Muzej Slavonije i Udruga za rad s mladima Breza partneri su na međunarodnome projektu „Grandma's Story" financiranom iz programa Europske unije Erasmus plus. Nositelj projekta je engleska neprofitna organizacija Legacy WM, a ključnih 9 partnera su organizacije iz Engleske, Turske, Estonije, Italije, Švedske i Hrvatske.

Primarni cilj projekta je razvoj novih digitalnih alata i edukativnih materijala koji će djelatnicima pomoći u radu s mladim imigrantima i izbjeglicama u inter-kulturalnom okruženju. Cilj je uključiti mlade osobe – izbjeglice i migrante u rad i aktivnosti lokalne zajednice kroz razvoj vještina u interpretaciji, razumijevanju i  vrednovanju kulturne baštine i medija u okruženju koje je tolerantno i puno raznolikosti.

Sekundarni cilj je osposobiti djelatnike za suradnju s muzejima i galerijama, baštinskim neprofitnim organizacijama posebno onim koji se nalaze u neposrednoj blizini boravišta ili prebivališta nacionalnih manjina.

Projektni tim razvija sveobuhvatne materijale i smjernice za izobrazbu osoba za rad s mladima koji će proširiti i razvijati njihove kompetencije u radu s mladim migrantima i izbjeglicama u interkulturnim sredinama. Za to će se koristiti web platforma na koju će se postavljati i dijeliti migrantske priče te organizirati pop-up izložbe u svakoj zemlji partnera.

Projekt je započeo početkom 2017. godine, a aktivnosti će se provoditi sve do svibnja 2019. godine.