Alka na japanski način - "yabusame"

U japanskome hramu Toshogu, koji se nalazi na UNESCO-vom popisu zaštićene svjetske baštine, održana je prezentacija tradicionalne vještine – konjičkog streličarstva.

U Nikkou, sjeverno od Tokija, 11 streličara iz cijelog Japana u tradicionalnoj odjeći za lov sudjelovalo je u vještini "yabusame“, u sklopu jesenskog festivala.

Konji su galopirali uz 220-metarsko polje, dok su jahači strijelama gađali tri mete, svaka veličine 50  centimetara četvornih.