Svi u školu, svi pri stolu

U sklopu projekta "Svi u školu, svi pri stolu " Koprivničko-križevačka županija već drugu godinu s partnerima i Fondom europske pomoći osigurava školsku prehranu za učenike koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

U osnovnoj školi u Virju od ukupno 356 učenika, većina ih se, njih 310, hrani u školskoj kuhinji. 65 učenika oslobođeno je plaćanja obroka.

Imamo u školi osnovano povjerenstvo, koje prema kriterijima, povjerljivim informacijama koje dobivamo od Centra za socijalnu skrb i prema saznanjima razrednika, pedagogice, ljudi koji najviše rade s djecom i naravno roditelji moraju biti s tim suglasni, to je vrlo važno, objašnjava ravnateljiva Marica Cikadović.

Škola u Virju, kao i ostalih 17 škola u Podravini i Prigorju kojima je osnivač županija, i ove godine sudjeluje u projektu "Svi u školi, svi pri stolu". To znači da je školska prehrana osigurana za učenike koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. U Podravini i Prigorju čak ih je 822-je.

Ukupno računamo da će se spremiti oko 150 tisuća obroka za naše učenike kojima roditelji na žalost ne mogu priuštiti školsku kuhinju, tako da će svi učenici naše županije imati osiguran kvalitetan školski obrok, kaže koprivničko-križevački dožupan Ratko Ljubić.

Novac kojim će županija financirati školske obroke, oko 850 tisuća kuna, u cijelosti će biti iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.