Marija Magdalena - nadahnuće biblijskoj slikarici Vjeri Reiser

Vjera Reiser, biblijska je slikarica koja među svojim radovima pokazuje jednu vrlo posebnu knjigu o Mariji Magdaleni. Knjiga je ovih dana, uz ostale lijepe knjige, otputovala u Rusiju kao dar predsjednice Grabar-Kitarović ruskom predsjedniku Putinu.

Napojila sam se ljepotom na svojim putovanjima svijetom i nadahnula se svim srcem za umjetnost, govori Vjera Reiser, biblijska slikarica. A njezina je umjetnost spontano potekla u smjeru duhovnosti.

Ekonomistica koja je najprije radila u turizmu zazivala je Božju potporu i milost da može slikati. Završila je umjetničku školu u Firenci, radila u izdavačkom poduzeću Kršćanska sadašnjost, studirala teologiju za laike.... i ništa u životu nije bilo slučajno. Kad se jednog dana u krasnoj firentinskoj crkvi jadala da joj je teško i da je umorna, iznenada joj pogled padne na ceduljicu na kojoj je na hrvatskom jeziku pisalo - zar ti moja milost nije dovoljna?

Oslikavala je glagoljske knjige za Staroslavenski institut, a onda je u jednoj izdavačkoj kući zamišljena knjiga Budi volja tvoja. Posljednja knjiga koju je oslikala jest Legenda o Mariji Magdaleni. Prenesena je iz glagoljskoga Žgombićeva zbornika - a prema zbirci svetačkih legendi - zbirci Zlatna legenda iz 13. stoljeća. Žena je zatrudnjela, odlaze zahvaliti Petru u Rim, supruga i dijete na brodu umiru. Suprug ih mrtve iskrca na otočiću. Kad se vraćao iz Rima i Jeruzalema, nađe ih žive i to se čudo pripisuje Mariji Magdaleni. Marija Magdalena, zaljubljena žena, veliko je nadahnuće Vjeri Reiser.