Svi sveti u Mariji Bistrici

Koliko su Svi sveti značajni i važni svim vjernicima provjerila je ekipa Dobrog jutra u najvećem hrvatskom marijanskom svetištu Mariji Bistrici.

Blagdan je Svih svetih. Obilaze se groblja, pale svijeće i donosi cvijeće u sjećanje na najmilije koji više nisu s nama. U Mariji Bistrici uzor svetosti je Blažena Djevica Marija. Ovo marijansko svetište puno je hodočasnika gotovo cijele godine pa blagdan Svih svetih i Dušni dan župljani doživljavaju na poseban način

Povezati se s pokojnikom, pomoliti se i postići unutarnji mir ljepota je ovoga blagdana. Sve ostalo je manje važno. Ipak cvijeća i svijeća ima na svakom koraku. Ponuda je bogata, a o cijenama bi se dalo raspravljati.

Bistričko groblje, ali i sva ostala, govore nam o životnom hodočašću koje ima jedan cilj i jedan završetak nakon kojega palimo svijeću - simbol ljudskoga života koji nikada ne umire.