U riječkom "repair cafeu" stari predmeti će se popravljati besplatno

Komunalno društvo Čistoća radi na uspostavi Centra ponovne uporabe gdje će se predmeti ili stvari koje je moguće ponovno upotrijebiti prikupljati, čistiti, urediti, restaurirati i pripremiti za daljnju upotrebu.

Riječki "repair cafe" bit će dio franšiznog koncepta koji potječe iz Nizozemske te je već rasprostranjen u cijelom svijetu i dio je dobro uhodanog modela.

To je mjesto gdje će građani moći besplatno popraviti pokvarene sitne kućanske uređaje, razbijen i oštećen namještaj, odjeću, igračke i slično uz pomoć majstora, uglavnom volontera i umirovljenika koji posjeduju takva potrebna znanja i vještine, navode u KD-u Čistoći.

Osnovni cilj pokretanja ovakvog "repair cafea" je smanjenje količine otpada koji bi inače bio odbačen, a koji se uz manje popravke može opet koristiti, odnosno ponovno upotrijebiti.

Osim toga, cijeli koncept omogućuje aktivno uključivanje zainteresiranih stručnjaka raznih profila, umirovljenika, kao i udruga građana te ostalih volontera koji posjeduju potrebna znanja i vještine, kažu u KD-u Čistoća.

U Europi i svijetu je otvoreno više od 1.000 takvih "repair cafea", a u nama najbližoj Sloveniji otvorena su već dva.

Više o projektu ispričao je Milan Zagorac iz KD-a Čistoća u Rijeci.