Mladi aktivisti iz cijeloga svijeta raspravljaju o izazovima za demokraciju

Do četvrtka u Zagrebu boravi oko 300 istaknutih aktivista za ljudska prava te mladih ljudi iz cijeloga svijeta kako bi sudjelovali na Zagreb Youth Summitu. Okupili su se kako bi razovarali o globalnim izazovima s kojima se susreću demokracije u cijelom svijetu.

Novi izazovi, novi pristupi, za novu generaciju - geslo je Zagreb Youth Summita koji organizira Inicijativa mladih za ljudska prava. Aktivisti za ljudska prava, novinari, akademici i političari iz cijeloga svijeta nastojat će pronaći odgovore na suvremene izazove za demokraciju, istaknuo je programski direktor Inicijative Mario Mažić. Fokus je na perspektivi mladih prema suvremenim demokratskim izazovima koje viđamo diljem svijeta.

I naša zemlja susreće se s izazovima kada je u pitanju vladavina prava, funkcionalno pravosuđe i općenito funkcioniranje demokratskih institucija, naglašava Mažić. Upravo je društveni aktivizam kamen temeljac demokratskih procesa. Politička participacija ne bi smjela biti ograničena samo na izbore, već bi građani trebali imati mehanizme i načine da sudjeluju u demokratskom procesu i između izbora.

Iako civilno društvo kod nas nije u potpunosti nerazvijeno, uvijek ima prostora za napredak. Pogotovo kada su u pitanju mladi koji se još uvijek nedovoljno uključuju u njegov rad. Sigurno je vrijeme da i civilno društvo kritički preispita svoj način rada, kako bi približilo pitanje političke participacije mladim ljudima i dalo im do znanja da politička participacija ima značajnu svrhu u procesu njegovanja i izgradnje demokracije, poručio je Mažić.

Summit je globalnog karaktera upravo zbog razumijevanja da se demokracija, kao univerzalna vrijednost, mora univerzalno braniti i univerzalno napredovati.